המלון הסקוטי

המלון הסקוטי הישראלי המצוי כבר התרגל לשימוש תכוף, ופעמים רבות ציני, במונחים כמו שיק, טרנד, בוטיק וכיוצא באלה, גם כאשר מדובר על מקומות ואירועים שהבוטיק היחיד בהם הוא חנות בגדים של עודפי ייצור ממפעל כושל בסין. כולנו זוכרים את המשפט מהמערכון הנפלא של שלישיית הגשש החיוור "בוטיק ספרים": "כל חנות …