מלונות בוטיק בגליל

פינה בראש פינה

 pina barosh

 מצפה הימים

 mizpe hayamim

חצר שולמית

סביוני הגליל